Специалист по Semalt - най-популярните приложения за изстъргване на уеб

За последните няколко години мрежата се превърна в най-важния най-значим източник на полезни данни. За да излязат с точни бизнес решения, собствениците на уебсайтове за електронна търговия разчитат на данните в мрежата. Най-доброто решение за извличане и извличане на данни от мрежата в използваеми формати е уебстъргирането .

Защо извличане на уеб данни?

Премахването на уеб се използва за получаване на полуструктурирани и структурирани данни чрез използване на автоматични инструменти за извличане на данни. В миналото уебмайсторите са използвали ръчни техники за извличане на полезни данни от мрежата. Обаче нещата се промениха. Не е нужно да отделяте хиляди часове, за да изтеглите данни от уеб страница.

С въвеждането на инструменти за извличане на данни в мрежата можете лесно да изстържете хиляди страници и да експортирате извлечените данни в използваеми формати като TSV, CSV и XML. За да извлечете данни от сайтове, не е необходимо да имате технически познания по програмиране. Уеб инструментите за изстъргване се състоят от предварително опаковани функции, които позволяват на уеб-стъргателите да извличат и групират данни в уникални категории.

Използване на мрежата за изстъргване

Изстъргването на уеб се използва както за лични, така и за бизнес цели. В повечето случаи данните в мрежата играят неразделна роля в бизнес операциите и анализа на конкуренцията. Тук са сред любимите приложения на уебсайтовете в мрежата и онлайн маркетинговата индустрия.

изследване

За да имате успех маркетинговите, академичните или научните изследвания, имате нужда от достъп до чисти и точни данни. С уеб скрепер можете да извличате данни от динамични и статични сайтове и да експортирате изтритите данни в използваеми формати като CSV и XML.

Сравнение на цените

Уебсайтовете за електронна търговия и онлайн магазините разчитат на данни, за да вземат решения, свързани с цените. За да успее вашия онлайн магазин, трябва да разполагате с подробна информация за подобни услуги и продукти, продавани на пазара ежедневно. За да получите такива данни, не е необходимо да наемате хиляди работници, които да изтеглят данните за вас.

Уеб скрепер е най-добрият вариант. Този инструмент работи за автоматично събиране на данни от различни уебсайтове и запазване на информацията в прости форми.

Генериране на маркетингово олово

В наши дни уеб-стъргането се използва широко за събиране на изчерпателни подробности за бизнеса от динамични сайтове с цел генериране на потенциални клиенти. Можете ефективно да използвате уеб скрепер за извличане на URL адреси на уебсайтове, имейл адреси и телефонни номера от уебсайт.

Анализ на пазара

Анализът на пазара е едно от най-популярните приложения за изстъргване в мрежата на пазара днес. Като онлайн маркетинг, трябва да имате постоянно наблюдение на данни в мрежата. Ако вашият предстоящ проект е за събиране на изчерпателни данни от множество уебсайтове, уеб-бракуването е най-доброто решение за разглеждане.

Уебсайтовете за електронна търговия показват данни в различни формати. Повечето уебсайтове обхващат данни на множество уеб страници, което затруднява достъпа до данни от такива сайтове наведнъж. С помощта на уеб скрепер можете да изстържете множество сайтове в една база данни и да анализирате данните по-късно.